Teknolojinin kucağına doğan bu nesil, ‘intenet kuşağı’ olarak da adlandırılıyor. Son derece iyimser olmalarının yanı sıra pek hırslı değiller. 21. yüzyılın ilk nesli olan Z kuşağının, teknolojinin ilerlemesi sebebiyle diğer kuşaklara göre daha uzun yaşamaları bekleniyor.

Yazılım hileleri, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tüm bu teknolojik cihazlar Z kuşağını sosyal ve bilimsel açıdan etkiliyor. Bireylerin farklı eğitim sistemlerinden geçerek gelişir, donanım sahibi olurlar. Ancak, kazanımları kişileri mutlu etmez, aksine gerginleştirir. Sonuç olarak da mutsuz bireyler yetiştirilmiş olur. Sosyal mecralarda kendilerine profil oluşturan bireyler, burada kendilerini bir rol biçip bu rolü oynamaya başlarlar. Rolün gerektirdiği fikirleri üstlenir ve savunurlar fakat, gerçek hayata karıştıklarında, fikir yoğunlukları yok olur ve üretemez hale gelirler.

Bu olumsuz özellikler zaman zaman X kuşağı ve Y kuşaklarıyla çatışmaya da yol açar. X ve Y kuşağı, Z kuşağının olgusallıktan uzak davranışları sebebiyle sıklıkla çatışır. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, gözünüzün önüne aralarında 10 yaş fark olan iki kardeşin yaşadığı çatışmayı veya ailesiyle sürekli bir anlaşmazlık düzleminde bulunan Z kuşağına ait çocuğu getirebilirsiniz.

 

Y ve Z kuşaklarını nasıl ayırt ediyoruz?

Y kuşağı, 1981 yılından sonra doğanları kapsıyor. Yeni milenyumun başlarında yetişkinliğe adım attıkları için sıklıkla “milenyum kuşağı” olarak da anılıyorlar. Dijital teknolojiyle yakından haşır neşir olan ilk kuşak onlar. Ancak internetin yayılmasından önceki dönemi de yaşadılar. Çocuklukları çoğunlukla akıllı telefonlar ve sosyal ağlar olmadan geçti.

Z kuşağı üyelerini Y kuşağından ayıran şey, “ellerinde akıllı telefonla doğmuş olmaları.” Y kuşağının aksine, çocukluk çağından itibaren dijital teknolojiyle çevrelenmiş durumdalar ve internet, ailelerinin de hayatında önemli bir yer kaplıyor.

Z kuşağının ortaya çıkışı için hangi yıla bakmamız gerektiği konusunda araştırmacılar fikir birliğine varmış değil. Farklı ülkelerdeki teknolojik gelişim düzeyine göre 1991 ila 2001 tarihlerinden söz ediliyor. Sosyologlar sıklıkla 1995 yılını referans alıyor. Buna göre, günümüzde en kıdemli Z kuşağı üyeleri 24 yaşına ulaştı bile.

Bloomberg medya kuruluşuna göre, Z kuşağı üyeleri dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor ve ödeme güçleri de giderek artıyor. Markalar için çekici olmaları açısından, Z kuşağından oluşan kitle artık Y kuşağıyla yarışabilir durumda.

 

Y kuşağı seyahat ediyor, Z kuşağı sınırlar olmadan yaşıyor

Y kuşağı diğer tüm nesillerden daha fazla seyahat ediyor. Expedia Media Solutions adlı reklam ajansı, yürüttüğü araştırmada Y kuşağı üyelerinin yılda ortalama 4,3 kez seyahate çıktığı sonucuna ulaştı. Bu ortalama, Z kuşağına göre %30 daha yüksek.