Sterilizasyon – Hijyen İle İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Sterilizasyon – Hijyen İle İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Sizlerin de bildiği gibi sağlık alanındaki gelişmeler, uygulamalar teknolojiyebak olarak devamlı konularımız içerisinde yer almakta. Bugün de bu alandaki belki en önemli konulardan biri olan Hijyen ve Sterilizasyonun ne olduğunu, hangi şartlar ve standartlara sahip olması gerektiğine değineceğiz.

sterilizasyon ünitesi
sterilizasyon ünitesi

Öncelikle sterilizasyon, bir ortamda yaşayan bütün mikroorganizmalar ve sporların öldürülmesi işlemidir. Hijyen ise sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemleridir. Belirli bir alanın yada kullanılacak araç ve gereçlerin patojenlerden (hastalığa neden olan mikroorganizmalardan) arındırılma işlemine ise Asepsi denir.

Sterilizasyon işlemi sonrasında hastalık yapan veya yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir. Sterilizasyonun amacı, hastane ortamında hasta kişinin doğrudan enfeksiyon kapmasını önlemek ve çeşitli hastalıkların diğer hastalara bulaşmasını önlemektir. Bu işlem sterilizasyon ünitelerinde yapılır. Her hastanede başta ameliyathane olmak üzere kullanılan tıbbi aletlerin sterilizasyon işlemlerinin yapıldığı merkezi sterilizasyon ünitesi mevcuttur.

 

Sterilizasyon Yöntemleri

  1. Fiziksel yöntemler (iyonize rasyasyon ve kuru ısı)
  2. Kimyasal yöntemler (etilen oksit, gluteraldehit)
  3. Fizikokimyasal yöntemler (buhar, buhar/formaldehit)

 

Bilgiye meraklı ve tıp alanındaki kişilere kaynak olmak adına daha kapsamlı olarak temel kavramların da detaylarına önümüzdeki yazılarda değineceğiz.